This site is created at the Nethouse site-building service. Would you like to have a similar one?
For the site owner

Tin tức

Định nghĩa: Giá trị tối đa đạt được bởi một đại lượng xen kẽ trong một chu kỳ được gọi là giá trị P của nó . Nó còn được gọi là giá trị tối đa hoặc biên độ hoặc giá trị đỉnh. Đại lượng xen kẽ hình sin thu được giá trị cực đại của nó ở 90 độ như trong hình dưới đây. Các giá trị cực đại của điện áp và dòng điện xoay chiều được biểu thị bằng E m và I m tương ứng.

Một giai đoạn duy nhất đồng bộ từ trở ô tô là cơ bản giống như các loại lồng induction motor duy nhất. Stator của động cơ có cuộn dây chính và phụ. Stator của miễn cưỡng một pha và động cơ cảm ứng là như nhau. Rôto của động cơ miễn cưỡng là một lồng sóc với một số răng rôto được tháo ra ở những nơi nhất định để cung cấp số lượng cực của rôto mặn.